Atık Gaz ve Koku Arıtma

Atık Gaz ve Koku Arıtma

Koku Giderim Sistemleri özellikle Atıksu Terfi İstasyonları ve Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan kötü kokuların azaltılması veya tamamen giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kötü kokunun oluştuğu üniteler; terfi istasyonları, giriş yapıları, ızgara yapıları, çamur yoğunlaştırma ve çürütme havuzları, çamur susuzlaştırma üniteleri, susuzlaştırılmış çamurun nakli ve depolanması aşamalarıdır. Atıksu Arıtma Tesislerinde görülen kokunun ana kaynağı, atıksu ile beraber gelen kimyasallar ve organik maddelerin parçalanması sonucu oluşan gazlardır.

Kötü kokuya sebep olan başlıca kimyasal bileşikler;

Bu kapsamda ATECH ARITIM; Biyofiltreler, Scrubber üniteleri ile koku giderim konusunda dizayn ve kurulum hizmetleri vermektedir.