Skip links

Akredite Laboratuvar Hizmetleri

Su ve atık sudan numune alımı ve analizleri kapsamında ISO 17025 akreditasyonu olan laboratuvarımızda su karakterizasyonu, proses takibi, su kalitesi takibi ve çevre mevzuatlarına uygunluğun takibi için gerekli olan numuneler sertifikalı personeller tarafından alınmakta, analizler uluslararası standartlara uygun olarak yapılmakta, sonuçlar doğru, güvenilir ve hızlı şekilde raporlanmaktadır.

TÜRKAK – TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Kapsamımız
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Kapsamımız

Laboratuvarımız su/atık su analizleri kapsamında ulusal ve uluslararası alanda teknik olarak yeterli olduğunu belgelendirmek adına TURKAK tarafından denetlenmiş ve 08.08.2019 tarihinde TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonu alınmıştır. Atech Proses A.Ş’ de görevli tüm personel ISO 17025’e uygun olarak kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi’nin bir takım işi olduğunun ve hizmet kalitesinin laboratuvarda çalışan herkesin sorumluluğunda olduğunun farkında ve bilincindedir.

 • Sertifikalı personeller ile yerinde numune alımı,
 • Elden veya kargo ile numune kabulü,
 • Uluslararası standartlara uygun metotlarla analiz,
 • Kalibrasyonu ve periyodik kontrolleri yapılan ekipman kullanımı,
 • E-posta veya basılı rapor iletimi,
 • Hızlı, doğru ve güvenilir sonuç

İhtiyacınıza uygun analiz hizmetlerinin belirlenmesi, programlanması, kolektif bilgi ve deneyimimizle analiz sonuçlarının prosesinize yönelik değerlendirilmesi konusunda görüşmeye hazırız. Su/atıksu analizleri konusunda uzman, mevzuatlara hakim, teknolojik gelişmeleri takip eden ve saygın bir laboratuvar olma hedefiyle yola çıkmış olan personel kadromuzla siz değerli paydaşlarımıza hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Kalite Politikamız ve Tarafsızlık & Gizlilik İlkemiz

Atech Proses A.Ş. Kalite Politikası

Atech Proses A.Ş.  Kimya Laboratuvarı olarak temel hedefimiz laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kesin ve güvenilir bir şekilde sağlanabilmesidir. Yeni teknolojilere adapte olmayı, bilgimizi ve ekipmanlarımızı güncel tutarak laboratuvarımızda sürekli gelişimi sağlamayı ve böylece sektöründe öncü, dinamik, güvenilir ve saygın bir laboratuvar olmayı amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek, müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlayabilmek, hizmetlerimizin ulusal/uluslararası standartlara uygunluğunu güvence altına almak için laboratuvarımızda TS EN ISO/IEC 17025’in gerekliliklerini kapsayan bir Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. Atech Proses A.Ş’ de görevli tüm personel Kalite Yönetim Sistemi’nin bir takım işi olduğunun ve hizmet kalitesinin laboratuvarda çalışan herkesin sorumluluğunda olduğunun farkında ve bilincindedir.

Yönetim sisteminin etkin uygulanması, laboratuvarımızda analiz hizmetlerinin güvenilir, hızlı, emniyetli ve ekonomik yollarla yapılması için çalışanlarımızın yetenek ve performanslarını geliştirmenin önemine inanıyoruz. Atech Proses A.Ş. üst yönetimi olarak analiz raporlarının güvenilirliğini ve tarafsızlığını koruyacağımızı, personelin, ekipmanların ve Kalite Yönetim Sistemi’nin en üst standartlarda çalışabilmesi için gerekli kaynakları tahsis edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

TARAFSIZLIK-GİZLİLİK KURALLARIMIZ

Atech Proses A.Ş. bütün müşterilerine bağımsız ve tarafsız bir hizmet vermektedir.

 • Verilen hizmetler ve uygulanan kurallar, müşteri farkı gözetilmeden, herkese eşit olarak uygulanmaktadır.
 • Hiçbir çalışan, test ve analiz çalışmalarında bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında şüphe uyandıracak bir davranışta bulunmamaktadır.
 • Tüm çalışanlar, faaliyet alanlarına giren bütün çalışmalarında, TS EN ISO/IEC 17025 yeterliliği için genel şartlar standardını esas alarak, bağımsız karar verme, doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik, açıklık, hızlılık ve gizlilik ilkelerine uymaktadır.
 • Tüm çalışanlar, test ve analiz çalışmalarını yaptıran müşterilerin, bu çalışmalar sırasında ve sonrasında elde edilen her türlü bilgilerini korumakta, müşterilere ait gizli bilgilerin, test ve analiz sonuçlarının güvenli bir şekilde saklanmasına önem vermektedir.
 • Hiçbir çalışan, müşterilere ait test ve analiz örneklerini laboratuvar dışına çıkaramaz ve müşterilerinin test ve analiz sonuçlarını gösteren kayıtları üçüncü kişilere veya bir başka müşteriye gösteremez. Müşterilere ait raporlar müşteri dışında bir başka kişi veya kuruluşa iletilmez.

Bütün bu sayılan gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine aykırı davranışta bulunan bir çalışan, ünvanı ve yetkisi ne olursa olsun disiplin suçu işlemiş olur ve gerekli cezalar uygulanır.

ÜST YÖNETİM GİZLİLİK BEYANIMIZ

Yönetim sisteminin etkin uygulanması, laboratuvarımızda analiz hizmetlerinin güvenilir, hızlı, emniyetli ve ekonomik yollarla yapılması için çalışanlarımızın yetenek ve performanslarını geliştirmenin önemine inanıyoruz. Atech Proses A.Ş. olarak analiz raporlarının güvenilirliğini ve tarafsızlığını koruyacağımızı, personelin, ekipmanların ve Kalite Yönetim Sistemi’nin en üst standartlarda çalışabilmesi için gerekli kaynakları tahsis edeceğimizi, Atech Proses A.Ş.’ ye bağlı Kimya Laboratuvarı’nda çalışan personelimizi, teknik kararlarını etkileyebilecek hiçbir ticari, mali ve diğer baskıların etkisinde tutmayacağımızı; laboratuvar politikası ve prosedürlerini tam olarak takip edeceğimizi; herhangi bir çıkar çatışması sebebi ile personelimizi yönlendirmeyeceğimizi ve hiçbir etik olmayan faaliyete tolerans göstermeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Talep/Şikayet Kaydı

Talep/Şikayet Formu İndirmek İçin Tıklayın

Bizimle çalışmaya ne dersiniz?

Biz çalışma fırsatı bulduğumuz firmalar ile her zaman çözüm ortağı ilkesi ile hareket etmekteyiz. Siz de bizimle çalışmak için bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın