Biogaz Üretim Tesisleri ve Enerji Üretimi

Biogaz Üretim Tesisleri ve Enerji Üretimi

Hem atıksu hem de biyobozunur atıkların içerdiği yüksek karbon içeriği sayesinde anaerobik çürütme yöntemleri ile biyogaz üretimi eldesi dünya ve ülkemizde birçok noktada uygulanmaktadır. ATECH PROSES biyogaz üretimi konusunda endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde ürettiği çözümler ile hizmet vermektedir. Anaerobik arıtım; dizayn, yatırım ve işletme sürecinde yapılacak doğruların sonucu olarak verimli ve kullanılabilir yan ürün olan biyogazı sağlamaktadır. Biyogazın üretiliyor olması doğrudan kullanılabilir olduğu anlamına gelmemektedir. Öncelikle biyogaz içeriğinde bulunan hidrojen sülfür (H2S) gazının arıtılması gerekmektedir.

Atech Proses;